07 ஜூலை 2005 – சில குறிப்புகள்

இந்த உலகிற்கு பயங்கரவாதம் ஒன்றும் புதிதல்ல. ஆனாலும் இன்றைய நிகழ்வுகள் இரு காரணங்களால் முக்கியத்துவம் பெருகிறது.

1. 2012 ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்துவதற்கு இலண்டனை நேற்று தேர்ந்தெடுத்திருப்பது. இந்த வெற்றியிற்கான கொண்டாட்டங்கள் இன்னமும் முழுதாக துவங்கவில்லை. அடுத்த ஏழு வருடங்களில் இலண்டன் நகரம் காணவிருக்கும் மாற்றங்கள், அடையவிருக்கும் முன்னேற்றங்கள் என்று பிரித்தானியர்கள் கணவு கொண்டிருக்கும் போது வெடிகுண்டுகள் வெடித்திருக்கின்றன.

Continue reading

Explosions on London Underground

காலையில் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பும் வரை எந்த செய்தியும் இல்லை. கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்பு தான் இது பற்றிய செய்தி கிடைத்தது. இது வரை நடந்திருப்பதா விபத்தா? இதற்கான காரணம் என்ன என்று ஸ்காட்லான்டு யார்டோ வேறு அலுவலகங்களோ அறிவிக்கவில்லை.

Several hurt in ‘Tube explosion’

At this moment no one knows what is really going on. It looks like London’s underground network is completely closed. There are news of multiple blast in London Underground, people injured in Liverpool Street station, and explosions in three buses.

Telegraph – Walking wounded after blast Underground

Financial Express – Explosions cause caos

Updates:

– British Transport Police said the incident, reported at at 8.49am on the Metropolitan Line between Liverpool Street and Aldgate, was thought to have been caused by a collision between two trains, a power cut or a power cable exploding.
– Union: ‘Explosive device’ on Tube

– 20 deaths have been confirmed – says LBC radio.

Update: 11:20

Listening to BBC radio… The Police has a very short but clear message for the people in London.

– Please stay whereever you are. The whole of London Transport is in stand still at the moment.
– Do not call emergency unless if it is an emergency situation.