கண்ணு பட போகுதய்யா

வலைப்பூவிற்கு கண்ணேறு பட்டுவிடாமல் இருக்க

திருஷ்டி பூசனி
இப்பம் எதுக்கு திருஷ்டி பூசணி. அது தான் ஏற்கெனவே திருஷ்டி கழிச்சாச்சேங்குறீங்களா. அதுவும் சரி தான் 🙁

]]>

One thought on “கண்ணு பட போகுதய்யா

Comments are closed.