வெண்ணையை விடமாட்டேன்

டில்பர்ட், Calvin and Hobbes எல்லாவற்றிற்கும் முன்பாக நான் இரசித்த முதல் கேலிச்சித்திரம்/கார்ட்டூன் அமுலின் வெண்ணெய் விளம்பரங்கள் தான்.

அடுத்ததாக அமுல் வாயில் அகப்படவிருக்கும் அவல் யார் என்பதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த நாட்கள் உண்டு. நீண்ட நாட்களுக்கு பின்பு இன்று அமுல் இணையதளத்தில் அமுலின் பிரபல விளம்பரங்களை பார்க்க நேர்த்தது.மொத்தத்தையும் http://www.amul.com/hits.html என்ற இணைய பக்கத்தில் பார்க்கலாம்.