நீங்களே குரு!!!guru


தமிழ் வலைப்பதிவுலகத்திற்கு நீங்கள் ஒரு குரு!!!தீர்க்கமான சிந்தனை, சுவையான நடை, நேர்மையான அலசல்கள் நிறைந்த உங்கள் வலைப்பதிவு மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க தகுந்தது


உங்கள் வலைப்பதிவை பாராட்ட பலர் உண்டு. வெகு சிலரே உங்கள் பதிவுகளை வாசிக்காமல் கடந்து செல்லக் கூடும்.