மவுன எல்லை

நான் படிக்கிற சில விசயங்களையும் அதனை பற்றிய எனது சிந்தனைகளையும் கேள்விகளையும் அவ்வப்போது இங்கே குறித்து வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.

இந்த பகுதியில் வரப்போவதெல்லாம் என்னுடைய நினைவில் இருப்பதற்காக நான் சேகரித்து வைக்கும் சில விசயங்கள் மற்றும் என்னுடைய உளறல்கள் (பேத்தல்ஸ்) தான். அதனால இதையெல்லாம் யாரும் சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க.
Continue reading “மவுன எல்லை”