ஆயுசு ஆயிரம்

பிபிஸி செய்தி

ஆயிரம் வயது வரை வாழப்போகும் முதல் மனிதனுக்கு இப்போது 60 வயது ஆகியிருக்குமாம். மெய்யாலுமேவா?

One thought on “ஆயுசு ஆயிரம்”

  1. 60 வயசுக்கு அப்புறம் இன்னொரு 1000 வருசமா. எனக்கு வேண்டாம்ப்பா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *