கண்ணு பட போகுதய்யா

பிறந்த நாள் கொண்டாடும் வலைப்பூவிற்கு கண்ணேறு பட்டுவிடாமல் இருக்க

திருஷ்டி பூசனி

இப்பம் எதுக்கு திருஷ்டி பூசணி. அது தான் ஏற்கெனவே திருஷ்டி கழிச்சாச்சேங்குறீங்களா. அதுவும் சரி தான் :(

One thought on “கண்ணு பட போகுதய்யா”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>