ஈராக் போரும் இணைய குறும்பர்களும்

இந்த முறை மிரட்டுவது பேரழிவினை உருவாக்கும் ஆயுதங்கள் அல்ல. எதேச்சையாக ஒரு ஃபோரத்தின் பாதுகாப்பை இந்த குறும்பர்கள் உடைத்தெரிந்து உள்ளே நுழைந்திருப்பதை பார்த்த பின் கூகள் தேடுபொறியில் தேடியதில் கிட்டியவை.

http://www.dfwairwaves.com/forums/
http://www.vninvest.com/forum/
http://corapci1.netfirms.com/forIraQ.htm
http://www.cynicalfilms.com/forums/
http://www.deathsocks.com/forum/index.php
http://www.polific.com/forum/
http://www.kellys-stuff.com/forum/
http://tylerlewisracing.com/forum/index.php

இண்டெர்நெட்டில் ‘ஃபோரம்’களை (forums) நடத்துபவர்கள் பாதுகாப்பில் எவ்வளவு அசட்டையாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இன்னுமொரு உதாரணம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *